Voorverkoop ticketten

U wilt onze internationale “Collect-Hit” beurs bezoeken? Vanaf nu, kunt u “on line ” uw voorverkoop ticketten bestellen!

Het is einvoudig! U “download” het document, vull het in en stuur het of per mail, fax of per post adres.

Het document is op de pagina “Collect-Hit” – Bezoekers.

Laisser un commentaire